Polityka prywatności


Ochrona informacji dotyczących Klientów sklepu internetowego La Paula jest dla mnie bardzo ważna, w związku z tym dokładam najwyższych starań, aby Klienci mieli zapewniony odpowiedni poziom bezpieczeństwa powierzając dane osobowe przy korzystaniu z serwisu.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przeze mnie danych osobowych Klientów, a także przysługujące mi prawa i obowiązki jako administratora danych. Polityka prywatności jest jednocześnie spełnieniem obowiązku informacyjnego z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 zwane dalej: RODO).  Obowiązek informacyjny RODO

Administratorem danych jest:

La Paula Paulina Bryl z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ulicy Jana Czernego 4/16, e-mail: sklep@la-paula.pl .


Cel przetwarzania danych w sklepie internetowym:

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej z Tobą umowy, w szczególności do umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, realizacji zawartej ze sklepem umowy sprzedaży, w tym w celach kontaktowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b) RODO). Po wyrażeniu zgody, Twoje dane będą przetwarzane także w celach marketingowych np. w celu przekazywania informacji o promocjach i nowościach, a także w celach organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).  Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt c) RODO), a także dla celów związanych z ewentualnym prowadzeniem postępowań sądowych, prowadzeniem analiz statystycznych, w celach archiwizacyjnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).  Po wyrażeniu zgody przetwarzamy także dane w celu zapisywania danych w plikach cookies (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).


Podstawy przetwarzania danych:

Przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów La Paula Paulina Bryl, którymi mogą być: egzekucja roszczeń prawnych, włączając w to ewentualne postępowania sądowe oraz procedury pozasądowe, zapobieganie niewłaściwemu korzystaniu z usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom sklepu internetowego, a także prowadzenie analiz statystycznych i przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).


Odbiorcy danych w sklepie internetowym:

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty wspierające La Paula Paulina Bryl w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takie, które zapewniają usługi związane z prowadzeniem sklepu internetowego (obsługa serwera i strony www), doręczeniem przesyłek, a także podmioty świadczące obsługą księgową i prawną, a także z obsługą transakcji płatniczych. Mogą to także być organy administracji publicznej w zakresie przewidzianym przepisami prawa.

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.


Czas przechowywania danych osobowych:

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie, bądź też, jeżeli dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora, dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia oraz zakończenia okresu przedawnienia roszczeń.


Uprawnienie przysługujące Klientowi w związku z przetwarzaniem danych:

Zawsze posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody i nie ma innej podstawy przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Powierzenie przetwarzania danych:

La Paula może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z La Paula, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez ciebie towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od La Paula (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Profilowanie w sklepie internetowym:

Administrator może korzystać w sklepie internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług w sklepie internetowym.

Efektem korzystania z profilowania może być przykładowo przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty sklepu internetowego. Mimo profilowania będziesz miał prawo do swobodnego podjęcia decyzji, czy będziesz chciał skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w sklepie internetowym, czy też z niego zrezygnować.

Profilowanie w sklepie internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie www.la-paula.pl np. poprzez dodanie konkretnego produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego produktu, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w sklepie internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

Jako że dane osobowe będą także przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego (za Twoją zgodą) masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym również profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.


Informacje Handlowe – Newsletter:

Klient ma możliwość subskrybowania newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez newslettera La Paula informuję Cię o najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach). Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@la-paula.pl .


Cookies:

Sklep internetowy La Paula Paulina Bryl używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania sklepu internetowego indywidualnych potrzeb Klienta, w tym w szczególności:

  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony, głównie poprzez rozpoznanie urządzenia użytkownika serwisu internetowego i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, w formie dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb, 
  • celów statystycznych, aby zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu w serwisie internetowym, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostarczania Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia, a tym samym informacje będą przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i będzie istniała możliwość uzyskania dostępu do tych informacji.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Klient może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Jeżeli Klient potrzebuje szczegółowych informacji o możliwości i sposobach obsługi plików cookies, są one dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność sklepu internetowego, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym, z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.


Plugin Facebooka:

Strona sklepu internetowego zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Klienta z profilem La Paula na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
Zasadą jest, że Facebook nie przekazuje La Paula informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania, a także celu i zakresie przetwarzanych danych.  W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook należy zapoznać się bezpośrednio z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.


Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics:

W sklepie internetowym wykorzystywane są również narzędzia Google Analytics do analizy zachowań użytkowników stron internetowych. Narzędzie to zbiera dane o plikach cookies. Narzędzia te są niezbędne do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony internetowe, ich zakładki. Dane te wykorzystywane są również do optymalizacji i rozwoju sklepu internetowego.